Hạng mục: nền bãi đậu xe và đường nội bộ

Hạng mục: sửa chữa mặt asphalt đường nội bộ

Hạng mục: thi công trường đua