Những mặt đường chịu tải trọng cao liên tục ở các sân bay cũng như những đường bê tông có phủ nhựa hoặc những đường có móng đá trộn sẽ hoạt động tốt hơn nếu được gia cố. Các sản phẩm gia cố sẽ giúp tăng vòng đời lớp áo đường, giảm chi phí bảo dưỡng và độ dày lớp nhựa, kiểm soát được quá trình xuống cấp đường kèm theo hiện tượng nứt, và giảm được các hiện tượng lún trên đường.

Do tải trọng tăng của các loại máy bay mới, cần đặc biệt chú ý đến tải trọng bánh (của máy bay) trong việc tạo móng vững chắc cho đường băng và đường taxi.

Một số hình ảnh ứng dụng thực tế: