Ở các khu vực ngập lụt theo mùa, nơi có hiện tượng sóng va đập hoặc dòng chảy mạnh, chẳng hạn như ở các bờ sông, bờ biển, mương dẫn nước, đê ngăn lũ và đập tràn luôn xảy ra hiện tượng xói lở đất. Trong những trường hợp này cần sử dụng vật liệu chống xói lở bổ sung để tăng cường sức chịu đựng của cỏ, và vật liệu này phải được lắp đặt ngầm trong đất.

Lưới Tensar Mat được sử dụng để kiểm sóat hiện tượng xói lở bề mặt, loại lưới này được làm từ vật liệu linh hoạt ba chiều trơ với các phần tử sinh học, được lắp đặt trong quá trình tạo lớp đất mặt. Ban đầu lưới Tensar Mat sẽ làm ổn định bề mặt kết cấu cho đến khi cỏ mọc kín rễ rồi sau đó rễ mọc chen vào lưới tạo nên hệ gia cố lâu dài cho kết cấu.

CÁC LỢI ÍCH:

  • Đỡ tốn kém hơn so với hầu hết các mái taluy cứng và phương pháp gia cố mái taluy
  • Hấp dẫn hơn xét về khía cạnh môi trường
  • Là giải pháp bền vững lâu dài
  • Dễ dàng thi công lắp đặt

Mái taluy dốc đứng trồng cỏ sử dụng lưới Tensar Mat

Lưới địa và lưới Tensar Mat thường được sử dụng để gia cố bề mặt các mái taluy đất soil-nailed

Thi công bề mặt mái taluy dốc bằng lưới và cỏ mang lại bề mặt xanh và chân đế vững chắc