Khi thi công các công trình đắp trên nền đất yếu, giải pháp đào và đổ đất yếu đi và đắp bằng đá/sỏi sẽ không kinh tế và không có lợi cho môi trường. Trong những trường hợp đó, Tensar International có thể cung cấp giải pháp tốt nhất trong số các giải pháp kỹ thuật khả thi. Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp tiên tiến và có lợi về mặt kinh tế đã được thực tế kiểm chứng cho bất kỳ vấn đề hay tình huống thi công nào.

Khi sử dụng vải địa kỹ thuật Tensar Basetex có thể tránh được việc trì hoãn thi công theo giai đoạn và nếu sử dụng hệ thống bấc thấm sẽ cho phép gia tăng tải trọng thiết kế trên nền yếu một cách an toàn. Vải địa kỹ thuật Basetex cũng có thể sử dụng như màng ngăn căng giữa các cọc.

Có thể thi công lưới địa kỹ thuật và vải địa kỹ thuật Tensar như một lớp đơn, nhưng cũng có thể dùng như hệ thống gia cố nhiều lớp ở phần móng của công trình đắp để phân cắt những bề mặt có khả năng gây lỗi truyền xuống móng công trình.

Khi công trình đắp có nguy cơ sụt do có các lỗ trống trong thân nền, cần thi công một lớp gia cố sử dụng loại lưới địa kỹ thuật chịu lực hai chiều của Tensar với vật liệu đắp là đá để tạo thành một bè cứng, hoặc có thể dùng vải địa Tensar Basetex như lớp màng ngăn căng để dàn đều những chỗ trống đó.

Một trong hai phương pháp trên đều có thể dùng để thiết kế phương án hỗ trợ các công trình đắp và đê điều.

Một số hình ảnh thi công: