GIẢI PHÁP TENSAR

Sẽ tránh được khối lượng đào và đất đắp chuyển từ nơi khác đến, hoặc tránh được các phương pháp xử lý nền đắt tiền như đóng cọc khi thi công trên nền đất yếu và có tính cơ lý đa dạng nếu sử dụng các lớp lưới địa kỹ thuật Tensar trong lớp vật liệu sỏi/đá.

Áp dụng hệ thống nhiều lớp lưới địa sẽ có kết quả trực tiếp từ liên kết độc nhất giữa vật liệu đắp với lưới địa Tensar. Liên kết đó tạo ra một nền móng vững chắc. Hệ thống này cũng có thể chịu được các tải trọng tĩnh và động cao như trường hợp ở các cảng container.

Hiện tượng lún chênh lệch cũng có thể kiểm soát được bởi độ cứng uốn linh hoạt của nền móng và khả năng dàn trải tới nơi lún và lỗ trống của móng đường. Các phương pháp thiết kế và kinh nghiệm thi công mặt đường của Tensar được kết hợp để mang lại hiệu quả kinh tế cho toàn bộ vòng đời của công trình.

CÁC LỢI ÍCH

Việc gia cố nhiều lớp lưới địa Tensar kết hợp tiết kiệm chi phí với hiệu quả hoạt động. Giải pháp đó kết hợp tất cả các lợi ích có được trong việc gia cố các lớp vật liệu rời và các lớp móng đường:

  • Giảm độ dày lớp vật liệu sỏi/đá tới 40%
  • Giảm mức độ xáo trộn và khả năng làm yếu các lớp móng đường nhạy cảm
  • Nâng cao độ chặt của lớp vật liệu đắp
  • Giảm khối lượng đào cùng với việc bảo tồn được các nguồn vật liệu tự nhiên
  • Tăng vòng đời thiết kế và việc gia cố nhiều lớp lưới địa có thể: giảm khả năng lún chênh lệch, chịu được những tải trọng siêu trọng

Thi công nhiều lớp trên nền đất đắp

Lớp móng đường bằng sỏi/đá được gia cố nhiều lớp