GIẢI PHÁP TENSAR

Đường sắt được thi công trên nền đất yếu/mềm sẽ luôn bị lún nhanh. Nhược điểm này dẫn đến yêu cầu duy tu bảo dưỡng thường xuyên rất tốn kém và manh mún. Ngành đường sắt cần có các giải pháp gia cố nền đá balát đơn giản và kinh tế. Các nghiên cứu độc lập và toàn diện đã cho thấy rằng giải pháp nền đá balát gia cố của Tensar trên nền đất yếu đạt được mức độ cứng tương tự như nền đá balát trên các nền đất chặt.

LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT TENSAR:

  • Liên kết với đá balát để có nền móng tổng hợp được gia cố trên nền đất bùn và đất phù sa
  • Hạn chế những sự dịch chuyển sang hai bên nền balát để giảm thiểu sự dịch chuyển của các hạt đá mịn
  • Được Network Rail – Cơ quan có thẩm quyền quốc gia về đường sắt của Vương quốc Anh – và các cơ quan có thẩm quyền về đường sắt của châu Âu chứng nhận

Có hai loại ứng dụng lưới địa kỹ thuật Tensar trong kỹ thuật xây dựng đường sắt – đó là việc kiểm soát sự dịch chuyển sang hai bên của đá balát và việc cải thiện mức chịu tải trên nền đất yếu bằng việc gia cố nền móng.

CÁC LỢI ÍCH

Gia cố nền đá balát đường sắt bằng lưới địa kỹ thuật chịu lực hai chiều Tensar sẽ mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế và có những ưu điểm sau:

  • Giảm công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên
  • Giảm độ lệch đàn hồi
  • Thay thế giải pháp tăng độ dày nền đá balát hoặc giải pháp pháp ổn định nền bằng hóa chất
  • Giảm tỷ lệ lún
  • Tránh được công tác đào đắp và thay thế bằng các lớp vật liệu đắp dày hơn
  • Cho phép giao thông với tốc độ cao ổn định

Có thể dùng lưới địa Tensar trong công tác rửa đường ray (Đức)